Novice


Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2021/2022

Upravičenci

Do sofinanciranja je upravičen upravljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo uporabo uporabnikom na pregleden in nediskriminatoren način.

Do izplačila sredstev je upravičen upravljavec, ki je v 30 dneh po objavi javnega poziva podal vlogo za sofinanciranje in bo do 10. maja 2022 predložil zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških po oddaji vloge (upravljavec mora predložiti tako vlogo kot zahtevek).

Dokumentacija

Fotogalerija