Cenik storitev

Cenik usposabljanj in preizkusov usposobljenosti osebja za obratovanje žičniških naprav

Profil Cena Izpit Praktično usposabljanje
Strežnik žičniške naprave      
Voznik vlečnice   124 € 425 €
Voznik krožne žičnice   124 € 525 €
Strojnik vlečnice 580 € 160 € 325 €
Strojnik krožne žičnice, ki NI strojnik vlečnice 650 € 160 € 425€
Strojnik krožne žičnice, ki JE že strojnik vlečnice 300 € 160 € 125 €
Strojnik nihalne žičnice in vzpenjače 300 € 160 € 125 €
 Strojnik nihalne žičnice in vzpenjače do 5 udeležencev
 400 €
   
Vodja obratovanja vlečnice 900 € 160 €  
Vodja obratovanja krožne žičnice 900 € 160 €  
Vodja obratovanja nih. žičnice in vzpenjače 300 € 160 €  
 Do 5 udeležencev
 400 €
   
Delo z Vrvmi 300 € 160 €  
Delo z vrvmi - podaljšanje  60 €