Razpisi in prijave

STROJNIK KROŽNE ŽIČNICE

Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za STROJNIKA KROŽNE ŽIČNICE

Rok za prijave od 10.9.2021

 

Strojnik krožne žičnice mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in
Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav

GZS - ZGC je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti za strojnike žičniških naprav. 

Vabimo vas na usposabljanje strojnikov žičniških naprav, ki bo predvidoma potekalo od 22.9.2021 do 7.10.20201 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, praktično usposabljanje pa pri ustreznem upravljalcu žičniških naprav

Predviden potek aktivnosti :

Datum Aktivnosti
10.9.2021 Rok za oddajo prijav in dokazila o izpolnjevanju pogojev
27.9. do 7.10.2021 Strokovno teoretično usposabljanje - Urnik
8.10. do 25.10.2021 Praktično usposabljanje pri upravljalcu ( po dogovoru z mentorji)
30.10. 2021 Rok za oddajo seminarske naloge
9.11.2021 Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
15. do 20.11. 2021 Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

 

Urnik Predavanj

Kandidati bodo točne informacije o lokaciji dobili naknadno

 

Kandidat za Strojnika krožne žičnice mora izpolnjevati naslednje pogoje :
(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17 ):

- starost najmanj 18 let,
 - usposobljenost za voznika krožne žičnice po programu tega pravilnika in najmanj ena sezona delovnih izkušenj na žičniški napravi ali
 - usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 - končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. raven) in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav
- končana najmanj srednja poklicna izobrazba ( 4 raven ) tehnične smeri ( elektro, strojna, gradbena, prometna in mehatronik )

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti:

-  kopija zaključnega spričevala z oznako * kopija enaka originalu *, s podpisom odgovorne osebe in žigom delodajalca na zadnji strani kopije in
- izjava delodajalca o delovnih izkušnjah kandidata ali
 - pogodba iz delovnega razmerja, s katero kandidat dokazuje zahtevane delovne izkušnje pri obratovanju žičniških naprav.

Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da mentor, pri katerem se usposablja. Predloga za izdelavo seminarska naloge je v prilogi tega vabila.

Prijave z dokazili nam posredujte na naslov:

 ZGC Zbornica gorskih centrov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Ernest Kovač ). Prijavo s kopijo dokazil lahko posredujete tudi po e pošti na naslov: ernest.kovac@slo-skiing.net

 · Za dodatne informacije pokličite: Ernest Kovač, T: 041613404
 · ZGC - GZS je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 73354376

Kotizacija in plačilo :

 Stroški usposabljanja znašajo ------ EUR (oproščeno plačilo DDV) na kandidata. Kotizacijo za strokovno usposabljanje je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na transakcijski račun TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d.d. sklic 2019- 5000.
Cena preizkusa usposabljanja je 160 €.
Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja.

 

STROJNIK VOZNIK KROŽNE ŽIČNICE

Preizkus strokovne usposobljenosti za STROJNIKA VOZNIKA KROŽNE ŽIČNICE

Rok za prijave od 1.1.2021 do 31.12.2021

 

ZGC bo organizirala preverjanja strokovne usposobljenosti, ko bo prijavljenih najmanj 5 kandidatov enega vodje obratovanja žičniških naprav – mentorja

 

Kandidati hkrati oddajo prijavo, dokazila o izpolnjevanju pogojev in seminarsko nalogo

 

Kandidat za voznika krožne žičnice mora izpolnjevati naslednje pogoje :
(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17 ):

- starost najmanj 18 let,
 - usposobljenost za voznika vlečnice po programu tega pravilnika in najmanj tri sezone delovnih izkušenj na žičniški napravi ali
 - usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
 - končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja).

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti:

-  kopija spričevala o zaključeni izobrazbi in
 - Izjava delodajalca ali pogodba iz delovnega razmerja, s katero kandidat dokazuje zahtevane delovne izkušnje, navedene v pogojih druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da vodja obratovanja žičniške naprave, pri katerem se usposablja. Predloga za izdelavo seminarska naloge je v prilogi tega vabila.

Ustni del preizkusa usposobljenosti bo potekal po lokacijah praviloma 10 do 14 dni po oddaji prijave, dokazil in seminarske naloge oziroma v skladu z dogovorom z vodjem obratovanja - mentorjem. Kandidati in prijavitelji bodo o datumu in lokaciji ustnega preizkusa obveščeni po oddani prijavi. Zato vljudno prosimo, da navedete vse kontaktne podatek (e naslove, številke telefona)

Prijave z dokazili nam posredujte na naslov:

 ZGC Zbornica gorskih centrov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Ernest Kovač ). Prijavo s kopijo dokazil lahko posredujete tudi po e pošti na naslov: ernest.kovac@slo-skiing.net

 · Za dodatne informacije pokličite: Ernest Kovač, T: 041613404
 · ZGC - GZS je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 73354376

Stroški preizkusa usposobljenosti :

 Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 124,00 EUR (oproščeno plačilo DDV) na kandidata. Kotizacijo za preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred izvedbo ustnega preizkusa na transakcijski račun
TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d.d. sklic 2020- 5000. Račun boste prejeli po zaključku preizkusa znanja.

 

STROJNIK VOZNIK VLEČNICE

Preizkus strokovne usposobljenosti za STROJNIKA VOZNIKA VLEČNICE

Rok za prijave od 1.1.2021 do 31.12.2021

 

ZGC bo organizirala preverjanja strokovne usposobljenosti, ko bo prijavljenih najmanj 5 kandidatov enega vodje obratovanja žičniških naprav – mentorja

Kandidati hkrati oddajo prijavo, dokazila o izpolnjevanju pogojev in seminarsko nalogo

 

Kandidat za voznika vlečnice mora izpolnjevati naslednje pogoje :
(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17 ):

- starost najmanj 18 let,
 - končana najmanj osnovna šola in dve sezoni delovnih izkušenj na žičniški napravi ali
 - končana najmanj poklicna šola ( II. Ali III. Stopnja ) in ena sezona delovnih izkušenj na žičniški napravi ali
 - končana najmanj srednja poklicna izobrazba ( IV. Stopnja )

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti:

-  kopija spričevala o zaključeni izobrazbi in
 - izjava o delovnih izkušnjah oz. pogodba iz delovnega razmerja

Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da vodja obratovanja žičniške naprave, pri katerem se usposablja. Predloga za izdelavo seminarska naloge je v prilogi tega vabila.

Ustni del preizkusa usposobljenosti bo potekal po lokacijah praviloma 10 do 14 dni po oddaji prijave, dokazil in seminarske naloge oziroma v skladu z dogovorom z vodjem obratovanja - mentorjem. Kandidati in prijavitelji bodo o datumu in lokaciji ustnega preizkusa obveščeni po oddani prijavi. Zato vljudno prosimo, da navedete vse kontaktne podatek (e naslove, številke telefona)

Prijave z dokazili nam posredujte na naslov:

 ZGC Zbornica gorskih centrov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Ernest Kovač ). Prijavo s kopijo dokazil lahko posredujete tudi po e pošti na naslov: ernest.kovac@slo-skiing.net

 · Za dodatne informacije pokličite: Ernest Kovač, T: 041613404
 · ZGC - GZS je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 73354376

Stroški preizkusa usposobljenosti :

 Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 124,00 EUR (oproščeno plačilo DDV) na kandidata. Kotizacijo za preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred izvedbo ustnega preizkusa na transakcijski račun TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d.d. sklic 2019- 5000. Račun boste prejeli po zaključku preizkusa znanja.

 

VODJA OBRATOVANJA VLEČNICE, KROŽNE ŽIČNICE, NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE

Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za VO Vlečnice, Krožne žičnice, Nihalke in Vzpenjače

Rok za prijave do 10.9.2021

 

Vodja obratovanja mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in

Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav

GZS - ZGC je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanja preizkusov strokovne usposobljenosti za Vodje obratovanja žičniških naprav. 

 

Vabimo vas na usposabljanje vodij obratovanja žičniških naprav, ki bo predvidoma potekalo od 11.10.2021 do 19.10.2021 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, praktično usposabljanje pa pri ustreznem upravljalcu žičniških naprav

 

Predviden potek aktivnosti :

Datum Aktivnosti
10.9.2021 Rok za oddajo prijav in dokazila o izpolnjevanju pogojev
12.10. do 19.10.2021 Strokovno teoretično usposabljanje
10.11. 2021 Rok za oddajo seminarske naloge
20.11.2021 Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
25. do 30.11. 2021 Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

 

Kandidati bodo točne informacije o lokaciji dobili naknadno

 

Kandidat za Strojnika vodjo obratovanja mora izpolnjevati naslednje pogoje :

(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17 ):

 

Vodja obratovanja vlečnice :

 • - Usposobljenost po programu pravilnika za strojnika vlečnice in tri leta delovnih izkušenj kot strojnik vlečnice alI
 • - Usposobljenost po programu pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter eno leto delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice, nihalke in vzpenjače ali
 • - Najmanj visoka izobrazba tehnične smeri ali
 • - Najmanj visoka strokovna izobrazba ( 7. raven ) in najmanj pet let delovnih izkušenj pri upravljalcu žičniških naprav povezanih z obratovanjem in vzdrževanjem žičniških naprav, kar kandidat dokazuje z izjavo Vodje obratovanja

 

Vodja obratovanja krožne žičnice :

 • - Usposobljenost po programu pravilnika za vodjo obratovanja vlečnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja vlečnice ali
 • - Usposobljenost po programu pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalke in vzpenjače ter dve leti delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalke in vzpenjače ali
 • - Najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri

 

Vodja obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače :

 • - Usposobljenost po programu pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja krožne žičnice alI
 • - Najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri in usposobljenost po programu pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice

 

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti:

 • - kopija zaključnega spričevala z oznako * kopija enaka originalu *, s podpisom odgovorne osebe in žigom delodajalca na zadnji strani kopije in
 • - izjava delodajalca o delovnih izkušnjah kandidata ali
 • - pogodba iz delovnega razmerja, s katero kandidat dokazuje zahtevane delovne izkušnje pri obratovanju žičniških naprav.

 

Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da mentor, pri katerem se usposablja. Predloga za izdelavo seminarska naloge je v prilogi tega vabila.

 

Prijave z dokazili nam posredujte na naslov:

ZGC Zbornica gorskih centrov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Ernest Kovač ). Prijavo s kopijo dokazil lahko posredujete tudi po e pošti na naslov: ernest.kovac@slo-skiing.net

 

 · Za dodatne informacije pokličite: Ernest Kovač, T: 041613404

 · ZGC - GZS je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 73354376

 

 

Kotizacija in plačilo :

Stroški usposabljanja znašajo ------ EUR (oproščeno plačilo DDV) na kandidata. Kotizacijo za strokovno usposabljanje je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na transakcijski račun TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d .d. sklic 2019- 5000.

Cena preizkusa usposabljanja je 160 €.

Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja.

 

Vljudno vabljeni!  

GZS – ZGC
v. d. Direktor
Marjan Č

 

STROJNIK VLEČNICE

 

Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za STROJNIKA VLEČNICE

Rok za prijave od 10.9.2021

 

Strojnik vlečnice mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in
Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav

GZS - ZGC je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti za strojnike žičniških naprav. 

 

Vabimo vas na usposabljanje strojnikov žičniških naprav, ki bo predvidoma potekalo od 27.09.2021 do 7.10.2021 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, praktično usposabljanje pa pri ustreznem upravljalcu žičniških naprav

Predviden potek aktivnosti :

Datum Aktivnosti
10.09.2021 Rok za oddajo prijav in dokazila o izpolnjevanju pogojev
27.9. do 7.10.2021 Strokovno teoretično usposabljanje
8.10. do 25.10.2021 Praktično usposabljanje pri upravljalcu ( po dogovoru z mentorji)
30.10. 2021 Rok za oddajo seminarske naloge
9.11.2021 Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
51. do 20.11 2021 Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

 

Kandidati bodo točne informacije o lokaciji dobili naknadno


Kandidat za Strojnika vlečnice mora izpolnjevati naslednje pogoje :
(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17

- starost najmanj 18 let,
- usposobljenost po programu pravilnika za voznika vlečnic in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
- končana najmanj srednja poklicna izobrazba ( 4. raven ) tehnične smeri( elektro, strojne, gradbene, prometne ali mehatronik ) ali
- najmanj druga končana srednja poklicna izobrazba ( 4. raven ) in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav
 

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti:

-  kopija zaključnega spričevala z oznako * kopija enaka originalu *, s podpisom odgovorne osebe in žigom delodajalca na zadnji strani kopije in
- izjava delodajalca o delovnih izkušnjah kandidata ali
 - pogodba iz delovnega razmerja, s katero kandidat dokazuje zahtevane delovne izkušnje pri obratovanju žičniških naprav.

Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da mentor, pri katerem se usposablja. Predloga za izdelavo seminarska naloge je v prilogi tega vabila.


Prijave z dokazili nam posredujte na naslov:

 ZGC Zbornica gorskih centrov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Ernest Kovač ). Prijavo s kopijo dokazil lahko posredujete tudi po e pošti na naslov: ernest.kovac@slo-skiing.net

 · Za dodatne informacije pokličite: Ernest Kovač, T: 041613404
 · ZGC - GZS je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 73354376


Kotizacija in plačilo :

 Stroški usposabljanja znašajo 580 EUR (oproščeno plačilo DDV) na kandidata. Kotizacijo za strokovno usposabljanje je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na transakcijski račun TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d.d. sklic 2019- 5000.
Cena preizkusa usposabljanja je 160 €.
Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja.

Vljudno vabljeni !

GZS – ZGC
v. d. Direktor
Marjan Č

 

STROJNIK NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE

Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za

STROJNIKA NIHALNE ŽČNICE IN VZPENJAČE

Rok za prijave od 10.9.2021

Strojnik nihalne žičnice in vzpenjače mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb in

Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav

GZS - ZGC je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti za strojnike žičniških naprav. 

Vabimo vas na usposabljanje strojnikov žičniških naprav, ki bo predvidoma potekalo od 27.9.2021 do 7.10.2021 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, praktično usposabljanje pa pri ustreznem upravljalcu žičniških naprav

Predviden potek aktivnosti :

Datum Aktivnosti
10.9.2021 Rok za oddajo prijav in dokazila o izpolnjevanju pogojev
7.10.2021 Strokovno teoretično usposabljanje
8.10. do 25.10.2021 Praktično usposabljanje pri upravljalcu ( po dogovoru z mentorji)
9.11. 2021 Rok za oddajo seminarske naloge
9.11.2020 Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
15. do 20.11.  2021 Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti
   

 

Kandidati bodo točne informacije o lokaciji dobili naknadno

Kandidat za Strojnika nihalne žičnice in vzpenjače mora izpolnjevati naslednje pogoje :

(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17 ):

- Usposobljenost po programu pravilnika za strojnika krožno kabinske žičnice

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti:

-  kopija zaključnega spričevala z oznako * kopija enaka originalu *, s podpisom odgovorne osebe in žigom delodajalca na zadnji strani kopije in

- izjava delodajalca o delovnih izkušnjah kandidata ali

- pogodba iz delovnega razmerja, s katero kandidat dokazuje zahtevane delovne izkušnje pri obratovanju žičniških naprav.

Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da mentor, pri katerem se usposablja. Predloga za izdelavo seminarska naloge je v prilogi tega vabila.

Prijave z dokazili nam posredujte na naslov:

ZGC Zbornica gorskih centrov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Ernest Kovač ). Prijavo s kopijo dokazil lahko posredujete tudi po e pošti na naslov: ernest.kovac@slo-skiing.net

 • Za dodatne informacije pokličite: Ernest Kovač, T: 041613404
 • ZGC - GZS je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 73354376

 

Kotizacija in plačilo :

Stroški usposabljanja znašajo ------ EUR (oproščeno plačilo DDV) na kandidata. Kotizacijo za strokovno usposabljanje je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na transakcijski račun TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d.d. sklic 2019- 5000.

Cena preizkusa usposabljanja je 160 €.

Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja.

Vljudno vabljeni !