Novice


Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPGT)

2.6 Pomoč upravljavcem žičniških naprav 46. člen (pomoč upravljavcem žičniških naprav)

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV ZA POLETNO SEZONO 2021

V javnem pozivu so opredeljeni upravičenci, način in višina sofinanciranja glede na vrsto žičniške naprave, obdobje oziroma sezona, minimalno časovno obdobje veljavnosti dovoljenja za obratovanje v poletni sezoni in drugi pogoji za dodelitev sredstev, način dokazovanja izpolnjevanja pogojev, rok za podajo vloge in za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev

Turistična konferenca in workshop

V začetku aprila je v Istanbulu potekala v živo, prva “post covid” turistična konferenca in workshop, ki se jo je kot vabljeni predavatelj udeležil član Zbornice gorskih centrov Slovenije D. Pintar.

JAVNI POZIV IN VLOGA ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVANJA IH VZDRŽEVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV ZA ZIMSKO SEZONO 2020/21

Objavljen je javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2020/2021.

SESTANEK S PREDSTAVNIKOM KOROŠKIH SMUŠIŠČ

Na pobudo vodstva združenja žičničarjev in preveritev ukrepov, ki so jih deležni ob pandemiji kolegi iz sosednje Avstrije, smo se 04.03.2021 v Kranjski Gori sestali na delovnem srečanju z lastnikom smučišča Tromeja in koordinatorjem koroških smučišč g. Wolfgangom Loescherjem.

USPOSABLJANJE STROJNIKOV VOZNIKOV NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH

Spoštovani V skladu s pravilnikom o usposabljanju delavcev na žičniških napravah vas ponovno seznanjamo, da je razpis za usposabljanje voznikov strojnikov še vedno odprt. Zahtevano je minimalno 5 kandidatov. Po prejemu prijavnic, bodo kandidatom določeni mentorji, imenovana izpitna komisija in organiziran preizkus znanja na napravi, kjer se je izvajalo usposabljanje.

PETICIJA ZA PONOVNO ODPRTJE EVROPSKIH SMUČIŠČ

Petition for the opening of the european ski resort and the economic rescue of the alpine region

Možnosti obratovanja ŽN in smučišč ob trenutno veljavnih odlokih vlade RS

Trenutno je v veljavi začasna prepoved obratovanja z nihalnimi in krožno kabinskimi žičnicami in vzpenjačo. Vse ostale žičniške naprave lahko obratujejo.

WEBINAR : OBDOBNI SEMINAR ZA VODJE OBRATOVANJA NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH IN SODNE IZVEDENCE

Obdobni seminar za Vodje obratovanja na žičniških napravah in sodne izvedence žičničarske in smučarske stroke 15.12.2020 ob9.00 Obvezne prijave na dogodek

KONČANO USPOSABLJANJE ZA STROJNIKE NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH

15 KANDIDATOV JE ZAKLJUČILO USPOSABLJANJE ZA STROJNIKA VLEČNICE IN KROŽNE ŽIČNICE