Novice


Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

POMEMBNO: Dopolnitev Javnega poziva za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Žičničarijada Kanin 2022

Nekaj utrinkov z druženja

Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022. Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022.

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. Vrednost sofinanciranja ponovnega zagona je določena na podlagi metodologije, ki kot podlago za izračun upošteva poenostavljeno obliko obračunavanja stroškov, v obliki pavšalnega zneska, ki je opredeljen v 7. točki javnega razpisa.

OBISK DELEGACIJE IZ ČRNE GORE

25. in 26. marca smo gostili delegacijo iz Črne gore pod vodstvom predsednice združenja smučišč go. Zorice Vojinović in direktorja investicij na ministrstvu za ekonomski razvoj Črne Gore g. Marka Vukaševića.

Prva post Covid turistična konferenca v Istanbulu – April 2021

D. Pintar, predsednik ZGC je kot vabljeni predavatelj sodeloval na konferenci in okrogli mizi o celoletnem športnem turizmu v Istanbulu, Aprila 2021.

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2021/2022

V javnem pozivu so opredeljeni upravičenci, način in višina sofinanciranja glede na vrsto žičniške naprave, obdobje oziroma sezona sofinanciranja, minimalno časovno obdobje veljavnosti dovoljenja za obratovanje v zimski sezoni in drugi pogoji za dodelitev sredstev, način dokazovanja izpolnjevanja pogojev, rok za podajo vloge in za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev.

Sprememba Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Pomembno obvestilo: sprememba roka za oddajo vlog in popravek izračuna finančne vrzeli CBA (25.2.2021) Obveščamo vas, da je pri objavi razpisnega obrazca Izračun finančne vrzeli CBA React turizem 1.2.2022 za sklop A prišlo do napake v formuli za izračun finančne vrzeli pri izračunu najvišjega zneska sofinanciranja. Iz tega razloga rok za oddajo vlog podaljšujemo na 7.3.2022. Podaljšanje roka za oddajo vlog velja za oba sklopa javnega razpisa.

STROKVNI SEMINAR ZA VODJE OBRATOVANJA NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH

Strokovni seminar je organiziran v sklopu rednega uasposabljanja vodij obratovanja žičniških naprav ter rednega usposabljanja sodnih izvedencev za varnost na. žičniških napravh in smučiščih

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI V LETIH 2022 IN 2023

Javna razpisa FŠO za leto 2021 sta objavljena Javna razpisa fundacije, in sicer Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2021 in Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2021, 2022 in 2023 sta objavljena