Novice


STROKOVNI SEMINAR ZA VODJE OBRATOVANJA IN SODNE IZVEDENCE NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH

Strokovni seminar je organiziran v sklopu rednega usposabljanja vodij obratovanja žičniških naprav ter rednega usposabljanja sodnih izvedencev za varnost žičniških naprav in smučišč.

USPOSABLJANJE STROJNIKOV NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH

ZBORNICA GORSKIH CENTROV, KOT NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA ZA USPOSABLJANJE DELAVCEV NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH, ORGANIZIRA USPOSABLJANJE OD 3.10. DO 7.102022 V PROSTORIH gzs V lJUBLJANI

Višanje sredstev za izvedbo in rezultatiJavnega razpisa za vlaganja v turistično infrastrukturo

Obveščamo vas, da smo pri Javnemu razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti zvišali okvirno višino sredstev in sicer na 69.136.449,15 evrov. Za sklop A je namenjeno 63.424.053,50 evrov, za sklop B pa 5.712.395,65 evrov.

Pomembno obvestilo: Prenos sredstev iz sklopa B na sklop A v okviru Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti (8. 6. 2022)

Vezano na 6. točko ˝Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti˝, S prenosom okvirna višina razpisanih sredstev na sklopu A znaša 43.111.133,76 EUR.

Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

POMEMBNO: Dopolnitev Javnega poziva za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Žičničarijada Kanin 2022

Nekaj utrinkov z druženja

Sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022. Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022.

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. Vrednost sofinanciranja ponovnega zagona je določena na podlagi metodologije, ki kot podlago za izračun upošteva poenostavljeno obliko obračunavanja stroškov, v obliki pavšalnega zneska, ki je opredeljen v 7. točki javnega razpisa.

OBISK DELEGACIJE IZ ČRNE GORE

25. in 26. marca smo gostili delegacijo iz Črne gore pod vodstvom predsednice združenja smučišč go. Zorice Vojinović in direktorja investicij na ministrstvu za ekonomski razvoj Črne Gore g. Marka Vukaševića.

Prva post Covid turistična konferenca v Istanbulu – April 2021

D. Pintar, predsednik ZGC je kot vabljeni predavatelj sodeloval na konferenci in okrogli mizi o celoletnem športnem turizmu v Istanbulu, Aprila 2021.