Novice


STROKVNI SEMINAR ZA VODJE OBRATOVANJA NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH

Strokovni seminar je organiziran v sklopu rednega uasposabljanja vodij obratovanja žičniških naprav ter rednega usposabljanja sodnih izvedencev za varnost na. žičniških napravh in smučiščih

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI V LETIH 2022 IN 2023

Javna razpisa FŠO za leto 2021 sta objavljena Javna razpisa fundacije, in sicer Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2021 in Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2021, 2022 in 2023 sta objavljena

USPOSALJANJE ZA STROJNIKE VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC

Dne 2.11.2021 se prične usposabljanje za strojnike vlečnic in krožnih žičnic. Usposbljanje za strojnike vlečnic traja 3 dni, za strojnike krožnih žičnic pa še dodatna dva dni. Teoretičnemu usposabljanju sledi praktično usposabljanje s seminarsko nalogo in na koncu udtni izpit.

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA NADZORNIKA NA SMUČIŠČU

Policijska akademija razpisuje osnovno usposabljanje za nadzornika na smučišču. Rok za prijavo je 15. november 2021. Na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Ur. l. RS, št. 44/16) in 6. člena Pravilnika o zagotavljanju varnosti na smučišču (Ur. l. RS, št. 64/17) Policijska akademija razpisuje izvedbo Programa osnovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču.

Obdobno izpopolnjevanje za nadzornika na smučišču - razpis

RS, št. 44/16) in 6. člena Pravilnika o zagotavljanju varnosti na smučišču (Ur. l. RS, št. 64/17) Policijska akademija razpisuje izvedbo programa obdobnega izpopolnjevanja za nadzornika na smučišču.

POVABILO UPRAVLJALCEM ŽIČNIŠKIH NAPRAV IN SMUČIŠČA K ODDAJI VLOGE ZA UVELJAVLJANJE FINANČNE POMOČI

Upravljavci žičniških naprav in smučišča skladno z interventnim zakonom z izbrano vlogo uveljavljajo finančno pomoč v obliki: - delne povrnitve izpada prihodkov od prodanih vozovnic v višini 40 odstotkov ali - fiksnega nadomestila za povrnitev izpada prihodkov od prodanih vozovnic.

Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPGT)

2.6 Pomoč upravljavcem žičniških naprav 46. člen (pomoč upravljavcem žičniških naprav)

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV ZA POLETNO SEZONO 2021

V javnem pozivu so opredeljeni upravičenci, način in višina sofinanciranja glede na vrsto žičniške naprave, obdobje oziroma sezona, minimalno časovno obdobje veljavnosti dovoljenja za obratovanje v poletni sezoni in drugi pogoji za dodelitev sredstev, način dokazovanja izpolnjevanja pogojev, rok za podajo vloge in za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev

Turistična konferenca in workshop

V začetku aprila je v Istanbulu potekala v živo, prva “post covid” turistična konferenca in workshop, ki se jo je kot vabljeni predavatelj udeležil član Zbornice gorskih centrov Slovenije D. Pintar.

JAVNI POZIV IN VLOGA ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVANJA IH VZDRŽEVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV ZA ZIMSKO SEZONO 2020/21

Objavljen je javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2020/2021.