Ljubljanski Grad

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

Delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC II - STROJNIK

Število prostih delovnih mest: 1

 

Opis delovnega mesta: izvajanje navodil za obratovanje in odgovornost za izpolnjevanje pogojev za obratovanje, upravljanje z vzpenjačo – nadzorovanje delovanja in zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi naprave, vodenje dokumentacije za obratovanje tirne vzpenjače (dnevniki obratovanja - dnevni, tedenski, mesečni, polletni, letni, dvo letni, štiri letni, šest letni in osemletni; pregled vrvi; obratovalni predpis; knjigo o varnosti proti požaru), izvajanje vzdrževalnih del na tirni vzpenjači in udeležba pri tehničnih pregledih pooblaščenih strokovnjakov, odpravljanje napak na opremi, napravi in nadzorovanje dela pogodbenih vzdrževalcev, izvajanje potrebnih ukrepov pri motnjah ali nesrečah, izvajanje periodičnih vaj reševanja primeru zaustavitve naprave, opravljanje posameznih del, potrebnih za nemoteno obratovanje (spremljanje potnikov v kabini, strežnik, informator, strojnik, blagajnik, vzdrževalec), dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, spremljanje zakonodaje iz področja službe, urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe, po nalogu direktorja opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo.

 

 

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V.; Smer: strojna, tehnična, gradbena ali druga ustrezna.

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

 

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

-          izpiti strokovnega usposabljanja za tehnično upravljanje/vodenje žičniških naprav (strojnik ali vodja obratovanja),

-          znanje računalniških programov s področja dela,

-          opravljen tečaj za delo na višini.

 

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost, delo na višini.

-          Druga potrebna dodatna znanja, kompetence o

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

 

Rok za prijavo: 25. 11. – 3. 12. 2021

 

Delovni čas: dvoizmensko delo, neenakomerno razporejen delovni čas, delo ponoči, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, stalna pripravljenost.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si