Zbornica gorskih centrov

Zbornica gorskih centrov Slovenije je od ustanovitve pred več kot desetletjem in v sodelovanju s člani Združenja slovenskih žičničarjev, pobudnik razvoja celoletnega aktivnega turizma. Desezonalizacija in trajnostni turistični proizvodi, so vodilo pri povezovanju z drugimi združenji in organizacijami, ter zagotavljanju konkurenčnega turističnega proizvoda.

Zaradi svoje vpetosti v naravo, bodo člani tudi v naprej upoštevali vse vidike trajnostnega razvoja s poudarkom na človeških virih, pri svojem delu pa še intenzivneje vključevali izsledke znanosti ter raziskovalnih ustanov. Kljub majhnosti, so naši člani v zadnjih letih dokazali, da postajajo gorski centri v Sloveniji vse pomembnejši nepogrešljivi segment turistične ponudbe.