Covid 19 - navodila


Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid - 19

Higienska priporočila za izvajanje prevoza potnikov z žičniškimi napravami v času epidemije COVID-19

Sproščanje ukrepov Covid - 19

Vloga za povrnitev dela fiksnih stroškov na podlagi 40. člena PKP3

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganj okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2

Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Primerjava ukrepov v tujini

Možni prihodnji ukrepi

 Vlada na seji dne 17. 9. 2020 predstavila nabor ukrepov ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb. Nekateri od teh ukrepov bodo vplivali tudi na delovne organizacije. Spodaj navedeni ukrepi trenutno še ne veljajo, ampak so v pripravi in bodo aktivirani, ko bo Vlada presodila, da bodo razmere to terjale.

 

Po napovedih Vlade bo lahko prišlo do naslednjih sprememb:

•  lastniki in vodstva podjetij bodo morala od strokovnjakov za medicino dela pridobiti oziroma dopolniti oceno tveganja širitve COVID-19 okužb v podjetju ter pravočasno uvesti vse svetovane preventivne ukrepe;

•  ob vstopu v delovne prostore bo potrebno meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev; vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško (pristojno ministrstvo bo pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnik);

•  možne bodo omejitve pri uporabi javnega potniškega prometa; • možne bodo dodatne omejitve glede zbiranja ljudi, na kar bo potrebno biti pozoren pri organizaciji dogodkov;

•  po potrebi se bodo sprejele spremembe vezane na vstop v državo za primer nadaljnjega zaostrovanja razmer v sosednjih in ostalih državah.

Po zagotovilu Vlade bodo vse spremembe, ki se nanašajo na delovne organizacije (npr. merjenje temperature) komunicirane pravočasno, da bodo delodajalcem dale ustrezen čas za pripravo na spremembe.