Kompetenčna pisarna

Vse informacije v zvezi z usposabljanji delavcev na žičniških napravah za prevoz oseb dobite v naši pisarni ali na naši spletni strani . Prijave, nakazila in pisne izdelke ( seminarske naloge, potrjeni dnevniki usposabljanj itd. ) za usposabljanja in preizkuse znanja pošljite na spodnji naslov. Nakazila morajo biti opravljena pred pričetkom usposabljanj ali preizkusov znanj.

Kontaktni podatki in informacije
Zbornica Gorskih centrov
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
IV. nadstropje, soba 419
active.gzs.si

Ernest Kovač, strokovni sodelavec
Tel. 041 613 404
ernest.kovac@slo-skiing.net
TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d.d.


Strokovno usposabljanje osebja na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14; v nadaljevanju: ZŽNPO) izvaja Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gorskih centrov, po programu usposabljanja strokovnega osebja. S Pravilnikom o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 62/19) je bila pristojnost usposabljanja prenesena iz Centra za poslovno usposabljanje na Zbornico gorskih centrov

Minister, pristojen za žičniške naprave na podlagi prvega odstavka 20. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 62/19 v nadaljevanju: pravilnik) imenuje izpitni odbor in člane izpitnih komisij. Izpitni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, vsak ima svojega namestnika.

Preizkus strokovne usposobljenosti osebja za obratovanje žičniških naprav opravljajo kandidati za usposabljanje osebja za obratovanje žičniških naprav pred izpitno komisijo, ki jo imenuje izpitni odbor.

Naloge izpitnega odbora so skrb za izvajanje programov usposabljanja, vodenje preizkusov strokovne usposobljenosti, imenovanje izpitnih komisij in predsednikov izpitnih komisij, potrjevanje nadzornikov, ki so prisotni na pisnem delu preizkusa, določanje datumov preizkusa, preverjanje pogojev kandidatov, ki se prijavijo na preizkus, izdajanje obvestil o uspešnosti kandidatov na preizkusih, poročanje o delu izpitnih komisij pristojnemu ministru in Združenju slovenskih žičničarjev, reševanje ugovorov zoper delo izpitnih komisij, nadzorovanje dela izpitnih komisij ter v sodelovanju z izvajalcem opravljanje drugih nalog za nemoten potek preizkusov.

Naloge izpitne komisije, ki jo imenuje izpitni odbor so izvajanje preizkusov znanja, pregledovanje in ocenjevanje pisnih izdelkov, določanje vprašanj za ustni del preizkusa znanja, vodenje zapisnika o preizkusu in poročanje izpitnemu odboru.            

Izpitni odbor:

 • Betka Milič, Ministrstvo za infrastrukturo, predsednica komisije
 • Irena Jocif Bošnjak, Ministrstvo za infrastrukturo, namestnica predsednice
 • Izr. prof. dr. Drago Sever, član
 • Izr.prof.dr. Iztok Potrč, namestnik člana
 • Janez Dekleva, GZS – ZGC, član
 • Marko Grebenc, Združenje slovenskih žičničarjev , namestnik članice

 

Člani izpitne komisije:

 • Irena Jocif Bošnjak
 • Gorazd Bedrač
 • Iz. prof. dr. Drago Sever
 • Izr. Prof. dr. Iztok Potrč
 • Izr. Prof. dr. Boris Tovornik
 • Zoran Kovačevič
 • Janko Breznik
 • Simon Cecelja
 • Marko Grebenc
 • Boštjan Klinar
 • Ciril Peternelj
 • Marjan Skornišek
 • Boštjan Gole
 • Roman Slivnik
 • BojanPerger
 • Domen Pintar
 • Samo Resnik
 • Metod Gerkman
 • Izidor Pisnik
 • Janez Uršič
 • Ernest Kovač