Novice


Možnosti obratovanja ŽN in smučišč ob trenutno veljavnih odlokih vlade RS

Možnosti obratovanja ŽN in smučišč ob trenutno veljavnih odlokih vlade RS

 

  1. ODLOKo začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

3. člen

(1) Prepove se prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in krožno kabinskimi žičnicami.

            Prepoved ne velja za vlečnice in sedežnice.

  1. ODLOKo začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

1. člen

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

 

2.člen (izjeme), točka 23.

športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih 

Izjema upravljavcem omogoča prodajo storitve prevoza in za to tudi zaračunati vozovnico.

3.   ODLOKo začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti 

1. člen 

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.

2. člen 

(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen:

– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,

– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je športna rekreativna dejavnost dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.

Smučanje je individualen šport in je dovoljeno v smislu športne rekreativne dejavnosti ob upoštevanju ukrepov.

4. člen 

Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.

Smučišča spadajo med površine za šport v naravi.

  1. ODLOKo začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja prepoveduje gibanje med občinami

Dovoljeno gibanje:

Ob upoštevanju priporočil NIJZ je na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča omogočeno tudi izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvajanje takšnih športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (na primer tenis, badminton, balinanje).

Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov, ni treba nositi zaščitne maske.

Svetujemo tudi upoštevanje drugih ukrepov za zajezitev širjenja okužb.

 znotraj občine lahko smučajo.

Smučarji bi morali na smučišču nositi maske v vrstah pred blagajnami in žičniškimi napravami ob upoštevanju drugih ukrepov. Predlagamo, da upravljavci priporočate zaščito ust in nosu tudi med smučanjem. 

Glede prehodov občinskih mej je mogoče pomembna naslednja izjema:

1.     dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,

Med storitve v izjemi bi po našem mnenju lahko uvrstili tudi storitev prevoza z ŽN in smučanja na urejenih smučiščih. Torej, če smučišča v občini prebivališča ni, lahko gremo do najbližjega smučišča.

 

V Ljubljani, 27.11.2020

Pripravil: Danilo Brecelj

 

Fotogalerija