Novice


USPOSABLJANJE STROJNIKOV VOZNIKOV NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH

Zbornica Gorskih Centrov objavlja razpis zaPreizkus strokovne usposobljenosti za STROJNIKA VOZNIKA VLEČNICE

 

Rok za prijave od 1.1.2021 do 31.12.2021

   

ZGC bo organizirala preverjanja strokovne usposobljenosti, ko bo prijavljenih najmanj 5 kandidatov enega vodje obratovanja žičniških naprav – mentorja

 

 

Kandidati hkrati oddajo prijavo, dokazila o izpolnjevanju pogojev in seminarsko nalogo

 

  

Kandidat za voznika vlečnice mora izpolnjevati naslednje pogoje :

(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17 ):

 

- starost najmanj 18 let,

 - končana najmanj osnovna šola in dve sezoni delovnih izkušenj na žičniški napravi ali

 - končana najmanj poklicna šola ( II. Ali III. Stopnja ) in ena sezona delovnih izkušenj na žičniški napravi ali

 - končana najmanj srednja poklicna izobrazba ( IV. Stopnja )

 

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti:

-  kopija spričevala o zaključeni izobrazbi in

 - izjava o delovnih izkušnjah oz. pogodba iz delovnega razmerja

 

Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da vodja obratovanja žičniške naprave, pri katerem se usposablja. Predloga za izdelavo seminarska naloge je v prilogi tega vabila.

 

Ustni del preizkusa usposobljenosti bo potekal po lokacijah praviloma 10 do 14 dni po oddaji prijave, dokazil in seminarske naloge oziroma v skladu z dogovorom z vodjem obratovanja - mentorjem. Kandidati in prijavitelji bodo o datumu in lokaciji ustnega preizkusa obveščeni po oddani prijavi. Zato vljudno prosimo, da navedete vse kontaktne podatek (e naslove, številke telefona)

 

Prijave z dokazili nam posredujte na naslov:

 

 ZGC Zbornica gorskih centrov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Ernest Kovač ). Prijavo s kopijo dokazil lahko posredujete tudi po e pošti na naslov: ernest.kovac@slo-skiing.net

 

 · Za dodatne informacije pokličite: Ernest Kovač, T: 041613404

 · ZGC - GZS je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 73354376

 

Stroški preizkusa usposobljenosti :

 

 Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 124,00 EUR (oproščeno plačilo DDV) na kandidata. Kotizacijo za preizkus strokovne usposobljenosti je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred izvedbo ustnega preizkusa na transakcijski račun TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d.d. sklic 2019- 5000. Račun boste prejeli po zaključku preizkusa znanja.

 

 

Vljudno vabljeni !

                                                                                               GZS – ZGC

                                                                                               v. d. Direktor

                                                                                               Marjan Čuk

Fotogalerija