Novice


Obdobno izpopolnjevanje za nadzornika na smučišču - razpis


 

Čas in kraj izvajanja

Usposabljanje bo potekalo preko spleta, 10. novembra 2021.

Program obdobnega izpopolnjevanja traja 8 ur.

Nadzornik opravi obdobno izpopolnjevanje, če se udeleži 100 odstotkov vsebin, določenih s programom obdobnega izpopolnjevanja.

Vključitev na usposabljanje

Kandidat lahko pristopi k obdobnem izpopolnjevanju, če je predhodno opravil Program osnovnega usposabljanja za nadzornika na smučišču.

Način prijave

Prijavo mora vložiti kandidat najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Pošlje jo na naslov:

Policijska akademija

Rocenska 56

1211 Ljubljana - Šmartno

ali

elektronski naslov pa@policija.si.

Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Delo nadzornika na smučišču – obdobno izpopolnjevanje".

Rok za prijavo

11. oktober 2021

Prijava mora zajemati

Prijava mora zajemati izpolnjeno prijavnico.

Prijavnica

Cena usposabljanja in kotizacija

Cena programa obdobnega izpopolnjevanja znaša 136,45 EUR (oproščeno DDV).

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom usposabljanja. Morebitne odjave sprejemamo do 2 dni pred razpisanim datumom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Več informacij

Dodatne informacije lahko dobite pri Maruški Višnikar Bučar, policijski inšpektorici (telefon (01) 514 72 29).

 

Fotogalerija