Novice


Višanje sredstev za izvedbo in rezultatiJavnega razpisa za vlaganja v turistično infrastrukturo

V javnem razpisu so se spremenila razmerja med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko, in sicer na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike in sredstvih proračuna Republike Slovenije zaradi povečanje sredstev za 20.312.919,74 evrov. 

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij za sklop A znaša 85 % : 15 %. Ob upoštevanju proračunskih sredstev kot tretjega vira sofinanciranja pa razmerje za sklop A znaša 71,92 % : 12,69 % : 15,39 %.

Operacije iz sklopa B se financirajo iz dveh virov: iz namenskih sredstev evropske kohezijske politike in iz postavk slovenske udeležbe, pri čemer razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij za sklop B znaša 85 % : 15 %.

Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu številka 92/2022 z dne 8. julija 2022.


Na podlagi spremembe razmerij sofinanciranja je bilo skupno odobrenih 20 projektov

  • Sklop A: VABO, d.o.o., RTC "JAKEC" Trije Kralji d.o.o., Velika planina d.o.o., Žičnice Vogel Bohinj d.o.o., Rekreacijsko turistični center Krvavec d.o.o., GOLTE d.o.o., Unitur d.o.o., Rekreacijsko turistični center žičnice, Kranjska Gora d.d., Javno podjetje Marprom d.o.o., Hotel Cerkno d.o.o.
  • Sklop B: MEDIUM, design, grafični inženiring, tisk, d.o.o., Hotel Dvorec gostinstvo in turizem d.o.o., ATAR, investicije, inženiring d.o.o., Sicom Hoteli d.o.o., Hiša Denk, Gregor Vračko s.p., restavracija, PA3K, gostinstvo in turizem d.o.o., Rimski vrelec d.o.o., VODIŠEK, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o., Hotel Lonca d.o.o., W PLAN, gradbeništvo in storitve d.o.o.

Fotogalerija