Novice


USPOSABLJANJE STROJNIKOV NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH


Usposabljanje bo organizirano v dveh blokih. Ponedeljek, Torek in Sreda za strojnike vlečnice in v četrtek, petek nadaljevanje za strojnike krožnih žičnic. Na usposabljanjih bodo kandidati dobili mentorje za praktično usposabljanje, ki se izvaja v domačem smučarskem centru. Po praktičnem usposabljanju se pripravijo dnevniki praktičnega usposabljanja. Pisni del preizkusa znanja je seminarska naloga. Pogoj za pristop k ustemu delu je doseženih vsaj 50 % toč pri izdelavi seminarske naloge.

Roki za ustne dele preizkusa znanja bodo določeni naknadno

Fotogalerija