Novice


RAZPIS ZA USPOSABLJANJE VO IN STROJNIKOV NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH OKTOBER 2023

VODJA OBRATOVANJA VLEČNICE, KROŽNE ŽIČNICE, NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAĆE

 

Zbornica Gorskih Centrov objavlja razpis za


Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za VO Vlečnice, Krožne žičnice, Nihalke in Vzpenjače

 

Rok za prijave do 22.9.2023

 

Vodja obratovanja mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in

Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav

 

GZS - ZGC je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanja preizkusov strokovne usposobljenosti za Vodje obratovanja žičniških naprav. 

Vabimo vas na usposabljanje vodij obratovanja žičniških naprav, ki bo predvidoma potekalo od 9.10.2023 do 13.10.2023 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13 Ljubljana.

Predviden potek aktivnosti :

Datum

Aktivnosti

22.9.2023

Rok za oddajo prijav in dokazila o izpolnjevanju pogojev

9.10. do 13.10.2023

Strokovno teoretično usposabljanje

 

 

25.10. 2023

Rok za oddajo seminarske naloge

 

Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

5. do 10. 2023

Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

 

 

 

Kandidati bodo točne informacije o lokaciji dobili naknadno

 

Kandidat za Strojnika vodjo obratovanja mora izpolnjevati naslednje pogoje :

(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17 ):

Vodja obratovanja vlečnice :

-       Usposobljenost po programu pravilnika za strojnika vlečnice in tri leta delovnih izkušenj kot strojnik vlečnice ali

-       Usposobljenost po programu pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter eno leto delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice, nihalke in vzpenjače ali

-       Najmanj visoka izobrazba tehnične smeri ali

-       Najmanj visoka strokovna izobrazba ( 7. raven ) in najmanj pet let delovnih izkušenj pri upravljalcu žičniških naprav povezanih z obratovanjem in vzdrževanjem žičniških naprav, kar kandidat dokazuje z izjavo Vodje obratovanja

Vodja obratovanja krožne žičnice :

-       Usposobljenost po programu pravilnika za vodjo obratovanja vlečnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja vlečnice ali

-       Usposobljenost po programu pravilnika za strojnika krožne žičnice ali strojnika nihalke in vzpenjače ter dve leti delovnih izkušenj kot strojnik krožne žičnice ali strojnik nihalke in vzpenjače ali

-       Najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri

Vodja obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače :

-       Usposobljenost po programu pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice in eno leto delovnih izkušenj kot vodja obratovanja krožne žičnice ali

-       Najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri in usposobljenost po programu pravilnika za vodjo obratovanja krožne žičnice

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti:

-  kopija zaključnega spričevala z oznako * kopija enaka originalu *, s podpisom odgovorne osebe in žigom delodajalca na zadnji strani kopije in

- izjava delodajalca o delovnih izkušnjah kandidata ali

 - pogodba iz delovnega razmerja, s katero kandidat dokazuje zahtevane delovne izkušnje pri obratovanju žičniških naprav.

Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da mentor, pri katerem se usposablja.

Prijave z dokazili nam posredujte na naslov:

 ZGC Zbornica gorskih centrov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Ernest Kovač ). Prijavo s kopijo dokazil lahko posredujete tudi po e pošti na naslov: ernest.kovac@slo-skiing.net

 · Za dodatne informacije pokličite: Ernest Kovač, T: 041613404

 · ZGC - GZS je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 73354376

 

 

STROJNIK  VLEČNICE, KROŽNE ŽIČNICE, STROJNIK NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE

Zbornica Gorskih Centrov objavlja razpis za

Usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za STROJNIKA VLEČNICE, KROŽNE ŽIČNICE, NIHALNE ŽIČNICE IN VZPENJAČE

Rok za prijave od 22.9.2023

Strojnik krožne žičnice mora biti ustrezno usposobljen, kot določa Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb in

Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav

GZS - ZGC je pooblaščeni izvajalec usposabljanja in izvajanje preizkusov strokovne usposobljenosti za strojnike žičniških naprav.

Vabimo vas na usposabljanje strojnikov žičniških naprav, ki bo predvidoma potekalo od 2.10.2023 do 6.10.2023 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, praktično usposabljanje pa pri ustreznem upravljalcu žičniških naprav

Predviden potek aktivnosti :

Datum

Aktivnosti

22.9.2023

Rok za oddajo prijav in dokazila o izpolnjevanju pogojev

2.10. do 7.10.2023

Strokovno teoretično usposabljanje

8.10. do 23.10.2023

Praktično usposabljanje pri upravljalcu ( po dogovoru z mentorji)

25.10. 2023

Rok za oddajo seminarske naloge

 

Vabilo na ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

1. do 10. 11. 2023

Ustni del preverjanja strokovne usposobljenosti

 

 

 

 

Kandidati bodo točne informacije o lokaciji dobili naknadno

Kandidat za Strojnika vlečnice mora izpolnjevati naslednje pogoje :

Kandidat za Strojnika krožne žičnice mora izpolnjevati naslednje pogoje :

(7. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, Ur. l. RS št.: 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16 in 47/17 ):

- starost najmanj 18 let,

 - usposobljenost za voznika krožne žičnice po programu tega pravilnika in najmanj ena sezona delovnih izkušenj na žičniški napravi ali

 - usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali

 - končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. raven) in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav

- končana najmanj srednja poklicna izobrazba ( 4 raven ) tehnične smeri ( elektro, strojna, gradbena, prometna in mehatronik )

Kandidat za strojnika nihalne žičnice mora izpolnjevati naslednje pogoje :

-       Usposobljenost po programu za strojnika krožne žičnice

Dokazila, ki jih je potrebno predložiti k prijavi na preizkus strokovne usposobljenosti:

-  kopija zaključnega spričevala z oznako * kopija enaka originalu *, s podpisom odgovorne osebe in žigom delodajalca na zadnji strani kopije in

- izjava delodajalca o delovnih izkušnjah kandidata ali

 - pogodba iz delovnega razmerja, s katero kandidat dokazuje zahtevane delovne izkušnje pri obratovanju žičniških naprav.

Kandidat izdela seminarsko nalogo v skladu s katalogom in navodili, ki mu jih da mentor, pri katerem se usposablja. Predloga za izdelavo seminarska naloge je v prilogi tega vabila.

Prijave z dokazili nam posredujte na naslov:

 ZGC Zbornica gorskih centrov, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (Ernest Kovač ). Prijavo s kopijo dokazil lahko posredujete tudi po e pošti na naslov: ernest.kovac@slo-skiing.net

 · Za dodatne informacije pokličite: Ernest Kovač, T: 041613404

 · ZGC - GZS je davčni zavezanec, davčna številka je: SI 73354376

Kotizacija in plačilo :

 Stroški usposabljanja znašajo 580 ali 650  EUR (oproščeno plačilo DDV) na kandidata. Kotizacijo za strokovno usposabljanje je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na transakcijski račun TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d.d. sklic 2019- 5000.

Cena preizkusa usposabljanja je 160 €.

Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja.

Vljudno vabljeni

                                                    Zbornica Gorskih centrov

                                                                                              Ernest Kovač

Kotizacija in plačilo :

 Stroški usposabljanja znašajo 900 EUR, če je prijavljeno vsaj 5 , 3 - 1500 € (oproščeno plačilo DDV) na kandidata. Kotizacijo za strokovno usposabljanje je potrebno nakazati pred pričetkom usposabljanja na transakcijski račun TRR SI56 0310 0100 2177 231 odprt pri SKB d .d. sklic 2023- 5000.

Cena preizkusa usposabljanja je 160 €.

Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja

Vljudno vabljeni !

                                                                                              GZS – ZGC

                                                                                              Ernest Kovač

 

 

 

Fotogalerija